ABC formule bij ontslag

//

Max Koch

Heb je gehoord van de ABC-formule bij ontslag? Het is een belangrijk concept in de Nederlandse arbeidswetgeving dat werknemers beschermt bij het beëindigen van hun dienstverband. In dit artikel ga ik je alles vertellen wat je moet weten over de ABC-formule. Laten we meteen beginnen!

Wat is de ABC-formule?

De ABC-formule is een methode die wordt gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen wanneer een werknemer wordt ontslagen. De transitievergoeding is een wettelijk vastgestelde vergoeding die bedoeld is om de werknemer te compenseren voor het verlies van zijn baan. Deze vergoeding is van toepassing als het dienstverband ten minste 24 maanden heeft geduurd en op initiatief van de werkgever wordt beëindigd.

Hoe werkt de ABC-formule?

De ABC-formule bestaat uit drie elementen die worden gebruikt om de transitievergoeding te berekenen: A, B en C.

  • A staat voor het aantal dienstjaren. Dit is de periode dat je in dienst bent geweest bij je werkgever. Hierbij worden ook dienstjaren meegeteld die je hebt gewerkt bij een voorgaande werkgever die deel uitmaakt van dezelfde bedrijfsgroep.
  • B staat voor het bruto maandsalaris. Dit is het salaris dat je verdient op het moment van ontslag. Hierbij worden ook vaste looncomponenten zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkering en structurele overwerkvergoeding meegenomen.
  • C staat voor de correctiefactor. Deze factor kan variëren van 0 tot 2, afhankelijk van de reden van het ontslag en de verwijtbaarheid van de werkgever. Bij een ernstig verwijtbare werkgever kan de rechter zelfs een correctiefactor hoger dan 2 toekennen.

Om de transitievergoeding te berekenen, vermenigvuldig je het aantal dienstjaren (A) met het bruto maandsalaris (B) en vermenigvuldig je dit vervolgens met de correctiefactor (C).

Voorbeeld van de ABC-formule

Laten we een voorbeeld bekijken om de ABC-formule beter te begrijpen. Stel je voor dat je 5 jaar in dienst bent geweest bij je werkgever, met een bruto maandsalaris van €3.000,- en er is geen sprake van ernstige verwijtbaarheid door de werkgever.

  • A = 5 (aantal dienstjaren)
  • B = €3.000,- (bruto maandsalaris)
  • C = 1 (geen ernstige verwijtbaarheid)

Om de transitievergoeding te berekenen, vermenigvuldigen we A, B en C met elkaar:

Transitievergoeding = A * B * C = 5 * €3.000,- * 1 = €15.000,-

In dit voorbeeld bedraagt de transitievergoeding dus €15.000,-.

Wanneer heb je recht op de transitievergoeding?

Je hebt recht op een transitievergoeding als je dienstverband ten minste 24 maanden heeft geduurd en op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij de transitievergoeding niet van toepassing is, zoals bij ontslag tijdens de proeftijd, bij ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer of bij een faillissement van de werkgever.

Kun je onderhandelen over de transitievergoeding?

Ja, in sommige gevallen is het mogelijk om te onderhandelen over de hoogte van de transitievergoeding. Bijvoorbeeld als je werkgever instemt met een hogere vergoeding of als er andere afspraken worden gemaakt in een vaststellingsovereenkomst. Het is verstandig om juridisch advies in te winnen voordat je akkoord gaat met een transitievergoeding of andere afspraken rondom je ontslag.

Conclusie

De ABC-formule is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse arbeidswetgeving bij ontslag. Het helpt bij het berekenen van de transitievergoeding, een vergoeding die bedoeld is om werknemers te compenseren voor het verlies van hun baan. Door de elementen A, B en C te gebruiken, kun je de hoogte van de transitievergoeding bepalen.

Het is altijd verstandig om advies in te winnen bij een arbeidsrechtadvocaat of andere juridische professional als je vragen hebt over de ABC-formule of je transitievergoeding. Zij kunnen je helpen bij het begrijpen van je rechten en het nemen van de juiste stappen bij een ontslag.

Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen om meer inzicht te krijgen in de ABC-formule bij ontslag. Veel succes en mocht je nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om ze te stellen!