Contractbreuk arbeidsovereenkomst door werknemer

//

Max Koch

Heb je ooit nagedacht over wat er zou gebeuren als een werknemer zijn of haar arbeidsovereenkomst zou schenden? Het kan een ingewikkelde en verwarrende situatie zijn, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. In dit artikel zullen we enkele veelgestelde vragen beantwoorden over contractbreuk door een werknemer en je voorzien van nuttige informatie om deze kwestie beter te begrijpen. Laten we meteen aan de slag gaan!

Wat is contractbreuk door een werknemer?

Contractbreuk door een werknemer vindt plaats wanneer de werknemer de voorwaarden en verplichtingen van zijn of haar arbeidsovereenkomst schendt. Dit kan verschillende vormen aannemen, zoals het niet nakomen van werkuren, het niet uitvoeren van taken zoals overeengekomen, het delen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie of het werken voor een concurrent tijdens dienstverband.

Waarom zou een werknemer zijn of haar arbeidsovereenkomst schenden?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een werknemer ervoor kiest zijn of haar arbeidsovereenkomst te schenden. Soms gebeurt het uit ontevredenheid over de werkomstandigheden, het salaris, de werklast of de relatie met collega’s of leidinggevenden. In andere gevallen kan het gebeuren vanwege onwetendheid over de contractuele verplichtingen of simpelweg door slechte besluitvorming.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van contractbreuk door een werknemer?

Als een werknemer zijn of haar arbeidsovereenkomst schendt, kan dit ernstige gevolgen hebben, zowel juridisch als op het gebied van werkgelegenheid. Hier zijn enkele mogelijke gevolgen:

 1. Juridische consequenties: Een werkgever kan juridische stappen ondernemen tegen een werknemer die zijn of haar arbeidsovereenkomst schendt. Dit kan leiden tot een rechtszaak waarin de werkgever compensatie kan eisen voor eventuele geleden schade.
 2. Schadevergoeding: Als een werknemer zijn of haar contract schendt, kan de werkgever mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding om eventuele verliezen te dekken die het gevolg zijn van de contractbreuk.
 3. Beëindiging van het dienstverband: Een werkgever kan ervoor kiezen om het dienstverband met de werknemer te beëindigen als deze herhaaldelijk de contractuele verplichtingen schendt. Dit kan leiden tot werkloosheid voor de werknemer en kan ook gevolgen hebben voor hun professionele reputatie.
 4. Verlies van referenties: Een werknemer die zijn of haar arbeidsovereenkomst schendt, kan referenties verliezen, wat hun kansen op het vinden van een nieuwe baan kan beïnvloeden.

Wat moet een werkgever doen als een werknemer de arbeidsovereenkomst schendt?

Als een werkgever vermoedt dat een werknemer de arbeidsovereenkomst schendt, zijn er een aantal stappen die ze kunnen nemen:

 1. Communiceer: De werkgever moet eerst de kwestie met de werknemer bespreken en uitleggen waarom hun acties als contractbreuk worden beschouwd. Soms kan een misverstand of een gebrek aan bewustzijn van de verplichtingen de oorzaak zijn, en kan dit worden opgelost door open communicatie.
 2. Schrijf een formele waarschuwing: Als de contractbreuk voortduurt, kan de werkgever een formele schriftelijke waarschuwing aan de werknemer sturen. Hierin moeten de details van de contractbreuk worden vermeld en moeten de mogelijke consequenties worden aangegeven als de situatie niet verbetert.
 3. Juridisch advies inwinnen: Als de situatie niet verbetert ondanks de communicatie en waarschuwingen, kan het verstandig zijn om juridisch advies in te winnen. Een advocaat kan de werkgever begeleiden bij de juridische stappen die moeten worden genomen.
 4. Maak een beslissing: Op basis van de ernst van de contractbreuk en de gegeven waarschuwingen, kan de werkgever beslissen om het dienstverband met de werknemer te beëindigen of andere passende maatregelen te nemen.

Wat moet een werknemer doen als hij of zij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen?

Als een werknemer overweegt zijn of haar arbeidsovereenkomst te beëindigen, is het belangrijk om dit op een professionele en ethische manier te doen. Hier zijn enkele stappen die kunnen helpen:

 1. Lees de arbeidsovereenkomst: Controleer de arbeidsovereenkomst op eventuele opzegtermijnen of andere vereisten die moeten worden nageleefd bij het beëindigen van het dienstverband.
 2. Communiceer met de werkgever: Plan een gesprek met de werkgever om je beslissing uit te leggen en eventuele vragen te beantwoorden. Probeer dit op een respectvolle en professionele manier te doen.
 3. Geef een schriftelijke opzegging: Stel een formele schriftelijke opzegging op waarin je de intentie om de arbeidsovereenkomst te beëindigen duidelijk vermeldt, samen met de gewenste einddatum.
 4. Werk je opzegtermijn af: Houd je aan de opzegtermijn zoals vermeld in je arbeidsovereenkomst. Dit geeft de werkgever voldoende tijd om een geschikte vervanger te vinden en zorgt voor een soepele overgang.

Conclusie

Contractbreuk door een werknemer kan zowel juridische als professionele gevolgen hebben. Het is belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers om op de hoogte te zijn van hun contractuele verplichtingen en om eventuele geschillen op een professionele en respectvolle manier aan te pakken. Bij ernstige gevallen van contractbreuk is het altijd verstandig om juridisch advies in te winnen om de juiste stappen te volgen. Door open communicatie en een goede naleving van de contractuele verplichtingen kunnen werkgevers en werknemers een positieve en harmonieuze werkrelatie behouden.