Hoe lang duurt een kort geding aanvraag?

//

Max Koch

Een kort geding is een spoedprocedure bij de rechtbank om snel een voorlopige voorziening te vragen. De rechter doet dan binnen enkele weken een tijdelijke uitspraak in een geschil. Maar hoe lang duurt zo’n procedure precies van aanvraag tot uitspraak? Dat leggen we hieronder uit.

Wat is een kort geding?

Een kort geding is een speciale procedure bij de civiele rechter, meestal bij de rechtbank, om snel een voorlopig oordeel te krijgen in een juridisch geschil tussen twee partijen.

De belangrijkste kenmerken van een kort geding zijn:

 • Het is een spoedprocedure, veel sneller dan een reguliere civiele procedure
 • Er wordt een voorlopige voorziening gevraagd
 • De uitspraak van de rechter is juridisch niet bindend

De rechter bekijkt of er sprake is van een spoedeisend belang en of een voorlopig oordeel op zijn plaats is, bijvoorbeeld in afwachting van een reguliere procedure.

De uitspraak in een kort geding geeft dus een voorlopig oordeel en is juridisch niet bindend. Maar in de praktijk wordt er vaak wel gehoor aan gegeven door partijen.

Waarvoor dient een kort geding?

Een kort geding kan worden aangespannen om allerlei redenen, zoals:

 • Een snel verbod of gebod te krijgen tegen de andere partij
 • Schade te voorkomen die niet later te verhalen is
 • Een bestaande situatie te handhaven in afwachting van een reguliere procedure
 • Informatie of inzage te krijgen in vertrouwelijke documenten
 • Een uitspraak te krijgen over de geldigheid van een contract

Kortom, overal waar snel duidelijkheid of een oordeel nodig is van de rechter, kan een kort geding uitkomst bieden. Het is een flexibele procedure voor tal van juridische geschillen.

Hoe verloopt de procedure van een kort geding?

De procedure van een kort geding verloopt meestal als volgt:

 1. Vooronderzoek en voorbereiding
  Eerst wordt het geschil juridisch bestudeerd en het kort geding voorbereid. Dit gebeurt door de advocaat.
 2. Dagvaarden Een deurwaarder dagvaardt de andere partij om voor de rechter te verschijnen. Dit moet minimaal 2 tot 5 dagen van tevoren.
 3. Zitting
  De rechter houdt een openbare zitting waar beide partijen het woord kunnen voeren en getuigen/deskundigen kunnen meenemen.
 4. Uitspraak Meestal volgt direct na de zitting mondeling de uitspraak, of anders binnen 2 weken schriftelijk.
 5. Uitvoering Als de rechter een partij gelast iets te doen of laten, moet dit direct worden uitgevoerd. Anders kan de andere partij dit afdwingen.

Hoe lang duurt een kort geding van start tot finish?

Hoe snel een kort geding in zijn geheel verloopt, hangt van een aantal factoren af:

 • Hoeveel spoed er is en hoe snel er gedagvaard kan worden
 • Hoe snel de rechtbank een zittingsdatum kan plannen
 • Of de zaak direct kan worden behandeld of dat er een voorlopig getuigenverhoor nodig is
 • Of er direct mondeling uitspraak wordt gedaan of dat dit schriftelijk volgt

Globaal genomen duurt een kort geding echter:

 • Vanaf dagvaarding tot zitting: 2 tot 4 weken
 • Van zitting tot uitspraak: direct mondeling of binnen 2 weken schriftelijk

De totale doorlooptijd is dus meestal 3 tot 6 weken van aanvraag tot uitspraak.

Maar in spoedeisende zaken kan het soms zelfs binnen een week tot 10 dagen geregeld worden.

Factoren die de duur beïnvloeden

Of een kort geding inderdaad binnen enkele weken kan plaatsvinden, hangt dus af van een aantal praktische factoren:

 • Mate van spoed: hoe sneller er gedagvaard moet worden, hoe lastiger planning te regelen is.
 • Beschikbaarheid rechtbank: de agenda van de rechtbank bepaalt wanneer er plek is.
 • Noodzaak getuigenverhoor: als de rechter eerst getuigen wil horen, kost dat extra tijd.
 • Complexiteit van de zaak: hoe complexer de zaak, hoe langer de behandeling en uitspraak duren.
 • Wensen van partijen: soms willen partijen zelf meer voorbereidingstijd.

Dus met name de eerste planning en het vinden van een datum is cruciaal voor de totale doorlooptijd. Daar valt of staat de snelheid van het kort geding mee.

Hoe versnel je de procedure van een kort geding?

Als er echt haast is met een zaak, zijn er een aantal mogelijkheden om de procedure van een kort geding te versnellen:

 • Super-spoed procedure aanvragen bij de rechtbank
 • Eenzijdig kort geding aanspannen zonder te dagvaarden
 • Spoedappèl aantekenen bij een ongunstige uitspraak
 • Voorlopige voorziening vragen in afwachting van het kort geding
 • Ex-parte kort geding aanspannen zonder wederpartij

Ook het vooroverleg met de rechtbank over beschikbare data en tijd voor het pleidooi is van belang. Hoe flexibeler, hoe sneller een datum gepland kan worden.

Conclusie: een kort geding duurt 3 tot 6 weken

De totale doorlooptijd van een kort geding, vanaf de voorbereiding en dagvaarding tot en met de uitspraak, is meestal 3 tot 6 weken.

Met spoed kan het soms binnen 1 à 2 weken afgerond worden. Complexere zaken waarvoor bijvoorbeeld getuigen moeten worden gehoord, duren wat langer.

De planning en snelheid hangt af van factoren als de mate van spoed, beschikbaarheid van de rechtbank en de complexiteit van de zaak. Overleg vooraf over data en tijden helpt om het proces te versnellen.

Dankzij de spoedprocedure van een kort geding kan een juridisch geschil dus relatief snel worden voorgelegd aan een rechter om duidelijkheid te krijgen. Zo worden onnodige schade of stagnatie voorkomen, in afwachting van een reguliere rechtszaak.