Ondernemingsrecht Advocaten: Wat doen zij en waarom zijn ze belangrijk?

//

Max Koch

Het ondernemingsrecht is een complex en veelzijdig rechtsgebied dat van groot belang is voor ondernemers en bedrijven. In dit artikel bespreken we wat ondernemingsrecht advocaten doen, en waarom ze essentieel zijn voor een succesvolle bedrijfsvoering.

Wat is ondernemingsrecht?

Het ondernemingsrecht omvat een breed scala aan juridische onderwerpen, waaronder:

 • Oprichting van bedrijven
 • Aandeelhoudersovereenkomsten en statuten
 • Fusies en overnames
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Faillissement en herstructurering
 • Arbeidsrecht
 • Intellectueel eigendom
 • Geschillenbeslechting en incasso
 • Compliance en algemene voorwaarden

In dit rechtsgebied werken ervaren ondernemingsrecht advocaten die ondernemers en bedrijven bijstaan met juridisch advies en ondersteuning.

De rol van een ondernemingsrecht advocaat

Een advocaat ondernemingsrecht kan u bijstaan bij verschillende aspecten van het ondernemingsrecht. Enkele belangrijke taken zijn:

 1. Contracten opstellen en beoordelen: Een advocaat helpt u bij het opstellen en beoordelen van contracten om ervoor te zorgen dat uw bedrijf juridisch beschermd is.
 2. Faillissement en herstructurering: Bij financiële problemen kan een advocaat u adviseren over de juridische aspecten van een faillissement of herstructurering.
 3. Aandeelhoudersgeschillen: Een advocaat kan optreden als bemiddelaar bij geschillen tussen aandeelhouders en het bestuur van een onderneming.
 4. Fusies en overnames: Bij een fusie of overname kan een advocaat u adviseren over de juridische aspecten en zorgen voor een soepel proces.
 5. Arbeidsrecht: Een advocaat kan u adviseren over arbeidsrechtelijke kwesties, zoals het opstellen van arbeidsovereenkomsten en het behandelen van ontslagzaken.
 6. Intellectueel eigendom: Een advocaat kan u helpen bij het beschermen en handhaven van uw intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merken en octrooien.
 7. Geschillenbeslechting en incasso: Een advocaat kan u bijstaan bij het oplossen van geschillen, zowel via onderhandelingen als via gerechtelijke procedures, en helpt bij het innen van openstaande vorderingen.
 8. Compliance en algemene voorwaarden: Een advocaat kan u adviseren over de naleving van wet- en regelgeving, zoals privacywetgeving, en helpt u bij het opstellen van algemene voorwaarden.

Waarom zijn ondernemingsrecht advocaten essentieel?

Het inschakelen van een ondernemingsrecht advocaat biedt tal van voordelen voor uw bedrijf:

 • Deskundig juridisch advies: Een gespecialiseerde advocaat heeft diepgaande kennis van het ondernemingsrecht en kan u voorzien van deskundig juridisch advies dat aansluit bij uw specifieke situatie.
 • Risicobeperking: Een advocaat helpt u om juridische risico’s te identificeren en te minimaliseren, waardoor u proactief potentiële problemen kunt aanpakken.
 • Conflictoplossing: Een advocaat kan bemiddelen bij geschillen en zorgen voor een efficiënte en effectieve oplossing die de belangen van uw bedrijf behartigt.
 • Tijdsbesparing: Een advocaat kan u veel tijd besparen door complexe juridische kwesties voor u af te handelen, zodat u zich kunt concentreren op het runnen van uw bedrijf.

Herstructurering met een advocaat ondernemingsrecht

In economisch uitdagende tijden kan het nodig zijn om uw bedrijf te herstructureren om het voortbestaan te garanderen. Een advocaat ondernemingsrecht kan u begeleiden bij dit proces door te adviseren over de juridische aspecten van herstructurering, zoals het aanpassen van de bedrijfsstructuur, het onderhandelen met schuldeisers, het afstoten van activa of het doorvoeren van personele wijzigingen. Door samen te werken met een ervaren advocaat, kunt u ervoor zorgen dat uw herstructurering voldoet aan de wettelijke vereisten en zo soepel mogelijk verloopt.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders van een onderneming kunnen in bepaalde gevallen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor handelingen of nalatigheden van de onderneming. Dit kan leiden tot aanzienlijke financiële en reputatierisico’s. Een ondernemingsrecht advocaat kan u adviseren over de juridische aspecten van bestuurdersaansprakelijkheid, en u helpen om mogelijke risico’s te identificeren en maatregelen te nemen om deze te beperken. Daarnaast kan een advocaat u bijstaan in het geval van een claim wegens bestuurdersaansprakelijkheid, door uw verdediging te voeren en te onderhandelen over een schikking.

Aandeelhoudersgeschillen

Aandeelhoudersgeschillen kunnen ontstaan door meningsverschillen tussen aandeelhouders, bestuurders en commissarissen over bijvoorbeeld de bedrijfsstrategie, aandeelhoudersovereenkomsten of besluiten tijdens een aandeelhoudersvergadering. Een ondernemingsrecht advocaat kan u begeleiden bij het oplossen van aandeelhoudersgeschillen, door te bemiddelen tussen de betrokken partijen en te zorgen voor een efficiënte en effectieve oplossing. Daarnaast kan een advocaat u adviseren over het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en het organiseren van aandeelhoudersvergaderingen om toekomstige geschillen te voorkomen.

Vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht is een belangrijk onderdeel van het ondernemingsrecht en heeft betrekking op de juridische aspecten van de oprichting, het bestuur en de ontbinding van vennootschappen, zoals besloten vennootschappen (BV’s) en naamloze vennootschappen (NV’s). Een ondernemingsrecht advocaat kan u adviseren over het vennootschapsrecht en u helpen bij het opzetten van een passende vennootschapsstructuur, het opstellen van statuten en het naleven van de wettelijke vereisten.

Algemene voorwaarden

Het opstellen van duidelijke en juridisch bindende algemene voorwaarden is essentieel voor het succes van uw onderneming. Algemene voorwaarden beschermen uw bedrijf door duidelijkheid te scheppen over de rechten en plichten van beide partijen in een zakelijke transactie. Een ondernemingsrecht advocaat kan u helpen bij het opstellen of beoordelen van uw algemene voorwaarden, zodat deze voldoen aan de wettelijke vereisten en uw bedrijf op de juiste manier beschermen. Daarnaast kan een advocaat u adviseren over het toepassen en handhaven van uw algemene voorwaarden in geval van geschillen of contractbreuk.

Conclusie

Het ondernemingsrecht is een cruciaal aspect van het zakendoen. Het inschakelen van een ervaren ondernemingsrecht advocaat kan u helpen om juridische problemen te voorkomen, risico’s te minimaliseren en uw bedrijf succesvol te laten groeien. Als u op zoek bent naar een betrouwbare en deskundige advocaat om uw onderneming bij te staan, neem dan contact op met een van de vele ondernemingsrecht advocaten in Nederland.