Poging tot inbraak: een strafbaar feit

//

Max Koch

Inbraak of het binnendringen van een woning zonder toestemming is een ernstig strafbaar feit. Maar wist je dat ook de poging tot inbraak al strafbaar is volgens de Nederlandse wet? In dit artikel leggen we uit wat een poging tot inbraak inhoudt en welke straffen hierop staan.

Wat is een poging tot inbraak?

Een poging tot inbraak wil zeggen dat iemand probeert om in te breken in een woning, maar hier niet in slaagt. De dader pleegt dus voorbereidingshandelingen met het doel om in te breken, maar weet uiteindelijk niet binnen te komen.

Enkele voorbeelden van een poging tot inbraak:

 • Het forceren van een raam of deur
 • Het verbreken van een slot
 • Proberen een raam open te breken
 • Schade toebrengen aan een deur of raam om binnen te komen

Zelfs al weet de dader niet daadwerkelijk binnen te komen, dan nog wordt zijn handelen gezien als een poging tot inbraak. Het maakt hierbij niet uit of de woning op dat moment wel of niet bewoond was.

Waarom is een poging tot inbraak strafbaar?

Volgens de Nederlandse wet is een poging tot inbraak strafbaar. Dit staat beschreven in artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht.

De wetgever vindt een poging tot inbraak ernstig, omdat:

 • Het slachtoffer angst en stress ervaart door de inbraakpoging
 • Er vaak schade wordt toegebracht aan de woning
 • De dader de intentie had om in te breken en dit voorbereidde

Ook al is de inbraak niet gelukt, de dader pleegt wel opzettelijk strafbare handelingen. Hij of zij breekt de wet en schendt de privacy en eigendom van het slachtoffer.

Daarom wordt in Nederland ook de poging tot dit misdrijf bestraft. Dit moet potentiële daders afschrikken en voorkomen dat ze het opnieuw proberen.

Welke straf kan worden opgelegd?

Als iemand schuldig wordt bevonden aan een poging tot inbraak, dan kan de rechter de volgende straffen opleggen:

 • Gevangenisstraf van maximaal 1 jaar
 • Taakstraf van maximaal 240 uur
 • Geldboete

De hoogte van de straf hangt af van verschillende factoren:

 • Of de dader eerder is veroordeeld
 • De ernst van de poging tot inbraak
 • Of er veel schade is aangericht
 • Of het slachtoffer letsel heeft opgelopen

In sommige gevallen kan de rechter milder straffen, bijvoorbeeld als het om een jeugdige dader gaat. Maar over het algemeen wordt poging tot inbraak streng bestraft. Dit om een duidelijk signaal af te geven dat dit crimineel gedrag onacceptabel is.

Wat te doen bij een poging tot inbraak?

Als je ontdekt dat iemand geprobeerd heeft in te breken in jouw huis, is het verstandig om de volgende stappen te ondernemen:

 • Doe direct aangifte bij de politie
 • Geef een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van wat er gebeurd is
 • Maak foto’s van eventuele schade of sporen
 • Noteer details zoals datum, tijdstip en locatie
 • Blokkeer ramen/deuren die onveilig aanvoelen
 • Schakel eventueel een noodglazenier in voor noodreparaties

Ook al is de poging tot inbraak mislukt, het is belangrijk om aangifte te doen. Dit helpt de politie om de daders op te sporen. Bovendien kun je na aangifte vaak een beroep doen op je inboedel- of opstalverzekering om de schade te laten vergoeden.

Conclusie

Een poging tot inbraak is geen onschuldig vergrijp, maar een ernstig strafbaar feit. De Nederlandse wetgeving ziet een inbraakpoging als een misdrijf en stelt hier forse straffen op. Dit om duidelijk te maken dat dit criminele gedrag onacceptabel is en om potentiële daders af te schrikken. Kom jij een inbraakpoging tegen? Doe dan altijd aangifte bij de politie. Alleen zo kunnen de daders worden gepakt en gestraft.