Privacybeleid – Advocaten Nederland

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website “https://advocaten-nederland.nl” (hierna: “Advocaten Nederland” of “de Website”). Advocaten Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy. In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens verwerken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Advocaten Nederland

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken geen persoonsgegevens.

3. Cookies

Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid op de Website.

4. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocaten Nederland. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, zodat u deze gegevens kunt overdragen naar een andere organisatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of intrekking van uw toestemming sturen naar [uw e-mailadres]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Advocaten Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

5. Beveiliging

Advocaten Nederland neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeoorloofde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

6. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen zullen op de Website worden gepubliceerd. Het is aan te raden om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

7. Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

E-mail: maxkochv24@gmail.com