Verstoring openbare orde strafrecht

//

Max Koch

Welkom bij dit informatieve stuk over de strafrechtelijke aspecten van het verstoren van de openbare orde. In deze conversatie ga ik antwoord geven op veelgestelde vragen over dit onderwerp. Laten we meteen beginnen!

Wat wordt verstaan onder “verstoring van de openbare orde”?

Verstoring van de openbare orde verwijst naar gedragingen die de rust, veiligheid en het normale functioneren van de samenleving verstoren. Dit kan variëren van kleine overtredingen, zoals het verstoren van de openbare vrede door luidruchtig gedrag, tot ernstige misdrijven, zoals rellen of het in brand steken van eigendommen.

Welke strafrechtelijke gevolgen kan het verstoren van de openbare orde hebben?

Het verstoren van de openbare orde kan verschillende strafrechtelijke gevolgen hebben, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Hier zijn enkele mogelijke gevolgen:

 1. Boetes: Voor minder ernstige overtredingen kan de rechter een boete opleggen. De hoogte van de boete kan variëren, afhankelijk van de specifieke overtreding en de omstandigheden ervan.
 2. Vervangende hechtenis: Als iemand niet in staat is om de opgelegde boete te betalen, kan de rechter besluiten om vervangende hechtenis op te leggen. Dit betekent dat de persoon een bepaalde periode in de gevangenis moet doorbrengen in plaats van de boete te betalen.
 3. Taakstraffen: Voor ernstigere overtredingen kan de rechter een taakstraf opleggen. Dit houdt in dat de persoon bepaalde taken of werkzaamheden moet uitvoeren, zoals gemeenschapsdienst, als alternatief voor een gevangenisstraf.
 4. Gevangenisstraffen: In ernstige gevallen kan de rechter besluiten tot een gevangenisstraf. De duur van de gevangenisstraf hangt af van de aard en de ernst van de overtreding.

Wat zijn enkele voorbeelden van gedragingen die de openbare orde kunnen verstoren?

Er zijn verschillende gedragingen die de openbare orde kunnen verstoren. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Openbare dronkenschap: Het verstoren van de openbare orde door alcohol- of drugsmisbruik in het openbaar kan strafbaar zijn.
 • Vandalisme: Het beschadigen of vernielen van eigendommen van anderen, zoals openbare gebouwen, voertuigen of straatmeubilair.
 • Rellen: Het deelnemen aan gewelddadige confrontaties, massale ongeregeldheden of rellen met de intentie om schade aan te richten of de openbare orde te verstoren.
 • Bedreigingen en intimidatie: Het uiten van bedreigingen, het intimideren van anderen of het aanzetten tot geweld kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Het is belangrijk op te merken dat deze voorbeelden niet uitputtend zijn en dat de specifieke wetten en strafmaatregelen kunnen variëren afhankelijk van het rechtsgebied.

Wat moet ik doen als ik getuige ben van verstoring van de openbare orde?

Als je getuige bent van een situatie waarin de openbare orde wordt verstoord, is het belangrijk om je eigen veiligheid voorop te stellen. Neem de volgende stappen:

 1. Bel de politie: Meld de situatie aan de politie. Zorg ervoor dat je duidelijk en beknopt bent bij het beschrijven van de situatie en de locatie.
 2. Blijf op een veilige afstand: Vermijd directe confrontaties met de betrokkenen. Blijf op een veilige afstand en observeer de situatie discreet.
 3. Noteer belangrijke details: Probeer belangrijke details te onthouden, zoals het aantal betrokkenen, hun uiterlijke kenmerken, eventuele voertuiginformatie en andere relevante informatie die de politie kan helpen.
 4. Getuige zijn zonder gevaar: Als het veilig is om te doen, kun je als getuige beschikbaar zijn voor de politie wanneer ze arriveren. Ze kunnen je vragen stellen over wat je hebt gezien.

Conclusie

Verstoring van de openbare orde kan ernstige strafrechtelijke gevolgen hebben. Het is belangrijk om te begrijpen wat als verstoring van de openbare orde wordt beschouwd en hoe je moet handelen als je getuige bent van dergelijk gedrag. Het naleven van de wet en het melden van overtredingen aan de bevoegde autoriteiten dragen bij aan het behoud van een veilige en ordelijke samenleving.