Voorbeeldbrief in gebreke stellen verhuurder

//

Max Koch

Heb je ooit te maken gehad met problemen in je huurwoning die maar niet opgelost worden? Als je al verschillende keren met je verhuurder hebt gesproken, maar er geen verbetering is opgetreden, dan is het tijd om actie te ondernemen. Een effectieve manier om je verhuurder aan te sporen om zijn verplichtingen na te komen, is door middel van een ingebrekestelling.

Wat is een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling is een formele brief waarmee je je verhuurder in kennis stelt van het feit dat hij zijn verplichtingen niet nakomt. Het is een laatste waarschuwing voordat je verdere juridische stappen onderneemt. Met een ingebrekestelling geef je je verhuurder de kans om het probleem op te lossen voordat je verdere maatregelen neemt.

Hoe schrijf ik een ingebrekestelling aan mijn verhuurder?

Hier is een voorbeeldbrief die je als basis kunt gebruiken voor het opstellen van je eigen ingebrekestelling:


[Je naam] [Je adres] [Je postcode en woonplaats] [De datum]

[Naam verhuurder] [Adres verhuurder] [Postcode en woonplaats verhuurder]

Betreft: Ingebrekestelling

Geachte heer/mevrouw [naam verhuurder],

Ik schrijf u deze brief als een formele ingebrekestelling met betrekking tot de volgende problemen in mijn huurwoning aan [adres huurwoning]:

  1. [Beschrijf het eerste probleem]
  2. [Beschrijf het tweede probleem]
  3. [Beschrijf het derde probleem]

Ik heb deze problemen al meerdere keren mondeling met u besproken, maar er is geen concrete actie ondernomen om deze op te lossen. Hierbij stel ik u in gebreke omdat u als verhuurder verantwoordelijk bent voor het onderhoud en de reparaties van de huurwoning.

Conform artikel [verwijs naar het specifieke artikel in de huurovereenkomst of de wet] van de huurovereenkomst en de geldende wetgeving, verzoek ik u vriendelijk om binnen [specificeer een redelijke termijn, bijvoorbeeld 14 dagen] na ontvangst van deze brief de volgende maatregelen te nemen:

  1. [Specificeer de gewenste actie voor het eerste probleem]
  2. [Specificeer de gewenste actie voor het tweede probleem]
  3. [Specificeer de gewenste actie voor het derde probleem]

Mocht u binnen de gestelde termijn niet tot een oplossing komen, dan ben ik genoodzaakt om verdere juridische stappen te ondernemen om mijn rechten als huurder te beschermen.

Ik vertrouw erop dat we dit geschil op een vreedzame manier kunnen oplossen zonder verdere juridische procedures. Ik hoop dan ook spoedig van u te horen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam]


Belangrijke punten om te onthouden

  • Zorg ervoor dat je de problemen duidelijk en gedetailleerd beschrijft, zodat er geen verwarring ontstaat.
  • Vermeld de relevante artikelen uit de huurovereenkomst of wetgeving om je standpunt te ondersteunen.
  • Geef je verhuurder een redelijke termijn om de problemen op te lossen, meestal tussen de 7 en 14 dagen.
  • Bewaar een kopie van de ingebrekestelling en eventuele correspondentie voor toekomstig gebruik.

Conclusie

Een ingebrekestelling kan een krachtig middel zijn om je verhuurder aan te sporen om actie te ondernemen bij problemen in je huurwoning. Door het volgen van de juiste stappen en het opstellen van een formele brief, geef je je verhuurder de kans om het probleem op te lossen voordat je verdere juridische stappen onderneemt. Vergeet niet om altijd juridisch advies in te winnen als je twijfels hebt over je specifieke situatie.

We hopen dat dit voorbeeld je helpt bij het opstellen van een effectieve ingebrekestelling. Veel succes en hopelijk worden je problemen snel opgelost!