Wat als de WOZ waarde te laag is

//

Max Koch

Als je eigenaar bent van een woning in Nederland, ben je waarschijnlijk bekend met de term “WOZ-waarde”. Deze waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente en heeft invloed op verschillende aspecten van je vastgoed, zoals de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) en de waterschapsbelasting. Maar wat gebeurt er als de WOZ-waarde van jouw woning te laag lijkt te zijn? Laten we dat eens onder de loep nemen.

Wat is de WOZ-waarde?

Voordat we verder gaan, laten we eerst eens kijken naar wat de WOZ-waarde precies inhoudt. De WOZ-waarde staat voor Waardering Onroerende Zaken en is de geschatte marktwaarde van een woning op een bepaalde peildatum. Deze waarde wordt vastgesteld door de gemeente en is gebaseerd op verschillende factoren, zoals de ligging, het type woning, de grootte en de staat van onderhoud.

Waarom is de WOZ-waarde belangrijk?

De WOZ-waarde heeft invloed op verschillende aspecten van je woningbezit. Ten eerste wordt de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) en de waterschapsbelasting berekend op basis van de WOZ-waarde. Hoe hoger de waarde, hoe meer belasting je betaalt. Daarnaast kan de WOZ-waarde ook van invloed zijn op andere zaken, zoals de hoogte van huurprijzen en de maximale hypotheek die je kunt krijgen.

Wat als de WOZ-waarde te laag lijkt?

Als je het gevoel hebt dat de WOZ-waarde van jouw woning te laag is vastgesteld, zijn er enkele stappen die je kunt ondernemen:

  1. Controleer de gegevens: Begin met het controleren van de gegevens die de gemeente heeft gebruikt om de WOZ-waarde vast te stellen. Zijn de kenmerken van je woning correct? Zijn er recente verbeteringen aangebracht die mogelijk niet zijn meegenomen? Als er fouten of omissies zijn, kun je contact opnemen met de gemeente en vragen om een correctie.
  2. Vergelijk met vergelijkbare woningen: Doe onderzoek naar vergelijkbare woningen in jouw buurt die recent zijn verkocht. Kijk naar de verkoopprijzen en vergelijk ze met de WOZ-waarde van jouw woning. Als de WOZ-waarde aanzienlijk lager lijkt dan de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen, kun je dit als bewijsmateriaal gebruiken om bezwaar aan te tekenen.
  3. Maak bezwaar: Als je van mening bent dat de WOZ-waarde te laag is, kun je bezwaar maken bij de gemeente. Dit moet meestal binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking gebeuren. Zorg ervoor dat je je bezwaar goed onderbouwt met relevante gegevens, zoals verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of taxatierapporten. De gemeente zal je bezwaar beoordelen en een beslissing nemen.

Wat zijn de mogelijke uitkomsten van een bezwaar?

Als je bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde, zijn er verschillende uitkomsten mogelijk:

  • De gemeente kan je bezwaar gegrond verklaren en de WOZ-waarde aanpassen.
  • De gemeente kan je bezwaar ongegrond verklaren en de WOZ-waarde handhaven.
  • In sommige gevallen kan de gemeente je een compromisvoorstel doen, waarbij de WOZ-waarde deels wordt aangepast.

Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Het is raadzaam om in dergelijke situaties professioneel advies in te winnen.

Conclusie

Als je het gevoel hebt dat de WOZ-waarde van jouw woning te laag is, is het belangrijk om actie te ondernemen. Controleer de gegevens, vergelijk met vergelijkbare woningen en maak bezwaar bij de gemeente. Door deze stappen te volgen, kun je mogelijk de WOZ-waarde laten aanpassen. Onthoud dat het raadzaam is om bij twijfel professioneel advies in te winnen om ervoor te zorgen dat je de juiste stappen onderneemt.