Werknemer in gevangenis

//

Max Koch

Het kan een schokkende en uitdagende situatie zijn wanneer een werknemer in de gevangenis belandt. Als werkgever is het belangrijk om te weten hoe je hiermee om moet gaan en welke stappen je kunt nemen om zowel de belangen van je bedrijf als die van de werknemer te behartigen. In dit artikel beantwoorden we enkele veelgestelde vragen en geven we advies over hoe je het beste kunt handelen.

1. Wat moet ik doen als ik ontdek dat een werknemer in de gevangenis zit?

Als je erachter komt dat een werknemer in de gevangenis zit, is het belangrijk om kalm te blijven en de situatie zorgvuldig te beoordelen voordat je actie onderneemt. Hier zijn enkele stappen die je kunt volgen:

 • Verzamel informatie: Probeer de feiten te achterhalen en zorg ervoor dat je betrouwbare informatie hebt over de situatie van de werknemer. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je met de werknemer zelf praat of contact opneemt met zijn of haar naaste familieleden.
 • Raadpleeg juridisch advies: Het kan verstandig zijn om juridisch advies in te winnen om de rechten en verantwoordelijkheden van zowel jou als werkgever als die van de werknemer te begrijpen. Een advocaat kan je helpen om de juridische implicaties en mogelijke stappen die je kunt nemen te begrijpen.
 • Wees discreet: Respecteer de privacy van de werknemer en de vertrouwelijkheid van zijn of haar situatie. Bespreek de zaak alleen met degenen binnen je organisatie die op de hoogte moeten zijn en zorg ervoor dat de informatie niet onnodig verspreid wordt.

2. Moet ik de werknemer ontslaan?

Het besluit om een werknemer te ontslaan vanwege zijn of haar gevangenschap is een delicate kwestie. Het is belangrijk om rekening te houden met de relevante wetten en regels, evenals met de specifieke omstandigheden van de werknemer en je bedrijf. Hier zijn enkele overwegingen:

 • Arbeidscontract: Controleer het arbeidscontract van de werknemer om te zien of er bepalingen zijn met betrekking tot detentie. Sommige contracten bevatten clausules die het mogelijk maken om een werknemer te ontslaan als hij of zij langdurig afwezig is of in de gevangenis belandt.
 • Impact op de werkzaamheden: Beoordeel de impact van de afwezigheid van de werknemer op de bedrijfsvoering. Als de werknemer een essentiële rol vervult en zijn of haar afwezigheid het bedrijf aanzienlijk schaadt, kan dit een factor zijn om te overwegen bij het nemen van een beslissing.
 • Re-integratie na vrijlating: Als de werknemer na zijn of haar vrijlating kan terugkeren naar het werk, kan het overwegen waard zijn om de werknemer in dienst te houden. Re-integratie kan positieve resultaten opleveren voor zowel de werknemer als het bedrijf.

3. Wat zijn de rechten van de werknemer?

Als werkgever moet je de rechten van je werknemer respecteren, zelfs als hij of zij in de gevangenis zit. Hier zijn enkele belangrijke punten om te overwegen:

 • Loon: In de meeste gevallen ben je als werkgever niet verplicht om het loon door te betalen tijdens de detentieperiode. Controleer echter de geldende wetgeving en het arbeidscontract van de werknemer om zeker te zijn van de situatie.
 • Bescherming tegen discriminatie: Het is belangrijk om de werknemer niet te discrimineren op basis van zijn of haar detentiestatus. Discriminatie op grond van strafrechtelijke veroordeling is in veel landen verboden.
 • Re-integratie: Als de werknemer na zijn of haar vrijlating kan terugkeren naar het werk, is het de moeite waard om met de werknemer samen te werken aan een re-integratieplan. Dit kan het gemakkelijker maken voor de werknemer om zijn of haar leven na de gevangenis weer op te bouwen.

4. Moet ik mijn andere werknemers op de hoogte brengen?

Het informeren van andere werknemers over de detentie van een collega is meestal niet nodig, tenzij er specifieke redenen zijn waarom zij op de hoogte moeten worden gebracht. Het is belangrijk om de privacy van de betrokken werknemer te respecteren en vertrouwelijke informatie niet onnodig te verspreiden. Als er een reden is om andere werknemers op de hoogte te stellen, zorg er dan voor dat je dit doet op een respectvolle en vertrouwelijke manier.

5. Ondersteuning bieden aan de werknemer

Hoewel het belangrijk is om de zakelijke aspecten in overweging te nemen, is het ook essentieel om begrip en ondersteuning te tonen aan de werknemer tijdens deze moeilijke periode. Hier zijn enkele manieren waarop je ondersteuning kunt bieden:

 • Open communicatie: Ga in gesprek met de werknemer om te begrijpen hoe hij of zij zich voelt en welke behoeften er zijn. Bied een luisterend oor en wees empathisch. Dit kan helpen bij het opbouwen van vertrouwen en het creëren van een ondersteunende omgeving.
 • Hulpbronnen en verwijzingen: Informeer de werknemer over eventuele hulpbronnen, zoals counseling, juridische ondersteuning of re-integratieprogramma’s die beschikbaar zijn. Wijs hen ook op eventuele rechten of sociale voorzieningen waar ze mogelijk recht op hebben.
 • Flexibiliteit en aanpassing: Overweeg of er mogelijkheden zijn om de werknemer tegemoet te komen in termen van flexibele werktijden, aangepaste taken of andere aanpassingen, afhankelijk van de aard van het werk en de omstandigheden. Dit kan helpen bij een soepele re-integratie na vrijlating.

6. Beleid en procedures herzien

Het is mogelijk dat de situatie met de werknemer in de gevangenis je bewust maakt van hiaten in je bestaande beleid en procedures. Het kan een goed moment zijn om deze aspecten te herzien en aan te passen om in de toekomst beter voorbereid te zijn. Overweeg de volgende punten:

 • Verzuimbeleid: Zorg ervoor dat je verzuimbeleid duidelijke richtlijnen bevat voor gevallen waarin werknemers langdurig afwezig zijn, inclusief detentie.
 • Anti-discriminatiebeleid: Verifieer of je anti-discriminatiebeleid voldoende bescherming biedt aan werknemers met een strafrechtelijke veroordeling om discriminatie te voorkomen.
 • Re-integratieprogramma’s: Overweeg de implementatie van re-integratieprogramma’s om werknemers te ondersteunen bij een succesvolle terugkeer naar het werk na vrijlating uit de gevangenis.

7. Externe ondersteuning zoeken

In sommige gevallen kan het nuttig zijn om externe ondersteuning te zoeken om je te helpen bij het omgaan met de situatie. Dit kan bestaan uit:

 • Juridisch advies: Raadpleeg een arbeidsrechtadvocaat om ervoor te zorgen dat je de juiste juridische stappen onderneemt en dat de rechten van alle betrokkenen worden beschermd.
 • HR-advies: Overweeg om advies in te winnen bij je HR-afdeling, indien van toepassing, om je te begeleiden bij het nemen van de juiste beslissingen en het implementeren van ondersteunende maatregelen.
 • Maatschappelijke organisaties: Informeer naar maatschappelijke organisaties of instanties die gespecialiseerd zijn in de ondersteuning van werknemers in detentie. Zij kunnen waardevolle informatie en begeleiding bieden.

Conclusie

Wanneer een werknemer in de gevangenis belandt, is het van belang om kalm te blijven en de situatie zorgvuldig te beoordelen. Raadpleeg juridisch advies en respecteer de rechten en privacy van de werknemer. Overweeg alle relevante factoren voordat je een beslissing neemt met betrekking tot het voortzetten van de arbeidsrelatie. Onthoud dat elke situatie uniek is en dat er geen one-size-fits-all oplossing is. Met zorgvuldige afweging en respectvolle communicatie kun je de beste beslissingen nemen voor zowel je bedrijf als je werknemer.